Accord nhựa Suremark SQ-9080C (50 bộ)
28.600,00 ₫ 28.600,00 ₫ 28600.0 VND
Accord nhựa Unicorn/ Techno (50 bộ)
16.170,00 ₫ 16.170,00 ₫ 16170.0 VND
Accord sắt SDI (50 bộ)
22.000,00 ₫ 22.000,00 ₫ 22000.0 VND
Bao rác công nghiệp đen 90x120cm
42.900,00 ₫ 42.900,00 ₫ 42900.0 VND
Bao rác tiểu 44x56cm
35.200,00 ₫ 35.200,00 ₫ 35200.0 VND
Bao rác trung 55x65cm
35.200,00 ₫ 35.200,00 ₫ 35200.0 VND
Bao rác đại 64x78cm
35.200,00 ₫ 35.200,00 ₫ 35200.0 VND
Bao thư trắng 12x18cm ĐL80 có keo (100 cái/xấp)
24.090,00 ₫ 24.090,00 ₫ 24090.0 VND
Bao thư trắng 12x18cm ĐL80 không keo (100 cái/xấp)
21.450,00 ₫ 21.450,00 ₫ 21450.0 VND
Bao thư trắng 12x22cm ĐL100 có keo (100 cái/xấp)
32.890,00 ₫ 32.890,00 ₫ 32890.0 VND
Bao thư trắng 12x22cm ĐL100 không keo (100 cái/xấp)
30.800,00 ₫ 30.800,00 ₫ 30800.0 VND
Bao thư trắng 12x22cm ĐL80 có keo (100 cái/xấp)
24.970,00 ₫ 24.970,00 ₫ 24970.0 VND
Bao thư trắng 12x22cm ĐL80 không keo (100 cái/xấp)
24.750,00 ₫ 24.750,00 ₫ 24750.0 VND
Bao thư trắng A4 25x35cm ĐL100 (100 cái/xấp)
90.750,00 ₫ 90.750,00 ₫ 90750.0 VND
Bao thư trắng A5 18x24cm ĐL100 (100 cái/xấp)
55.000,00 ₫ 55.000,00 ₫ 55000.0 VND
Bao thư vàng A3 quấn dây gáy 5cm (31x41x5cm)
14.300,00 ₫ 14.300,00 ₫ 14300.0 VND
Bao thư vàng A4 25x35cm ĐL80 (100 cái/xấp)
72.600,00 ₫ 72.600,00 ₫ 72600.0 VND
Bao thư vàng A4 quấn dây gáy 3.5cm (36x26x3.5cm)
7.700,00 ₫ 7.700,00 ₫ 7700.0 VND