Máy chiếu

Máy chiếu

Máy chiếu dùng trong những cuộc họp và hội thảo, trình chiếu nội dung lên màn chiếu lớn tại các sự kiện để khách tham dự dễ dàng theo dõi diễn biến nội dung buổi hội thảo. Vmax cung ứng dòng máy chiếu chính hãng của các nhà sản xuất phổ thông, được đa số khách hàng tin dùng: Sony, Epson và Panasonic với giá cả cạnh tranh và bảo hành chính hãng tốt nhất.

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục9 1 53

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Trang
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục9 1 53

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Trang