Giỏ hàng

Máy photocopy

Máy photocopy

May photocopy

Với máy photocopy, bất cứ hình ảnh hay tài liệu nào của bạn cũng dễ dàng sao chép ra nhiều bản cùng một lúc giải quyết vấn đề công việc hoặc lưu trữ  một cách dễ dàng nhất không cần tốn nhiều thời gian của người sử dụng. Tại Vmax, máy photocopy nhập về có độ phân giải cao, lên đến 1200 dpi, cho phép copy với chất lượng chuyên nghiệp, nhiều mẫu mã đa dạng.

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng liệt kê

Sản phẩm 1-% 2% 3

Thiết lập theo chiều giảm dần
trên 1 trang
Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng liệt kê

Sản phẩm 1-% 2% 3

Thiết lập theo chiều giảm dần
trên 1 trang