Máy photocopy

Máy photocopy

Với máy photocopy, bất cứ hình ảnh hay tài liệu nào của bạn cũng dễ dàng sao chép ra nhiều bản cùng một lúc giải quyết vấn đề công việc hoặc lưu trữ  một cách dễ dàng nhất không cần tốn nhiều thời gian của người sử dụng. Tại Vmax, máy photocopy nhập về có độ phân giải cao, lên đến 1200 dpi, cho phép copy với chất lượng chuyên nghiệp, nhiều mẫu mã đa dạng.

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục9 1 106

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Trang
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục9 1 106

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Trang