Odoo - Sample 1 for three columns

Mô tả công việc

 • Khai báo và nộp thuế theo từng tháng, quý năm, lập báo cáo tài chính. kế toán chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

 • Làm hồ sơ vay ngân hàng, theo dõi nợ vay.

 • Kiểm tra tính đúng số liệu kế toán trên hệ thống ERP.

 • Tính hoa hồng Sales, khách hàng.

 • Tính giá thành, lên kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp.

Odoo - Sample 2 for three columns

Yêu cầu

 • Có kinh nghiệm trên 02 năm làm kế toán tổng hợp, hiểu rõ luật kế toán và luật DN.

 • Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, đã từng tính giá thành thành phẩm.

 • Ham học hỏi, tinh thần tự giác, đương đầu với thử thách.

 • Có năng lực lãnh đạo, phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý công việc.

 • Thích ứng dụng công nghệ vào công việc

Odoo - Sample 3 for three columns

Quyền lợi

 • Ứng dụng hệ thống quản lý chuyên nghiệp (CRM, ERP, TRELLO, SLACK, WORKPLACE).

 • Chế độ Review lương đặc biệt: 2 kỳ/năm.

 • Lương tháng 13 & thưởng theo hiệu suất vào cuối năm.

 • Chế độ Review lương đặc biệt: 2 kỳ/năm.