Tìm hiểu phân hệ Khảo sát (Survey)

Phân hệ khảo sát có thể được dùng cho nhiều mục đích, từ thu thập phản hồi của khách hàng, đánh giá mức độ thành công của một sự kiện, đo lường mức hài lòng của khách hàng với một sản phẩm, dịch vụ, đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên về môi trường làm việc, hay tìm hiểu thị trường chính của doanh nghiệp.

Bắt đầu sử dụng

Khi khởi tạo một bảng khảo sát, chọn Tiêu đề (Title)Danh mục (Category) . Trường Danh mục (Category) được sử dụng để xác định ngữ cảnh sử dụng của khảo sát này, vì mỗi ứng dụng khác nhau sẽ sử dụng khảo sát cho một mục đích khác nhau (tuyển dụng, cấp chứng chỉ, đánh giá nhân viên…)Thẻ: Câu hỏi

Để tạo các phần và câu hỏi, người dùng có thể bấm vào thẻ Câu hỏi bên dưới bảng khảo sát.

Trên giao diện Tạo Sections and Questions, sau khi chọn loại câu hỏi, trong thẻ Tùy chọn (Options) bên dưới, chọn vào chức năng Câu trả lời bắt buộc (Mandatory Answer), và điền nội dung muốn hiển thị vào Thông báo lỗi (Error message). Thông báo này sẽ hiện lên khi người làm khảo sát không trả lời các câu hỏi bắt buộc.

Tùy vào Loại câu hỏi (question type), thẻ Tùy chọn (Option) sẽ tạo ra các khả năng khác nhau để lựa chọn. Ví dụ như:

  • Loại hộp văn bản 1 dòng (Single line text box) - có thể chọn độ dài văn bản tối thiểu và tối đa (số lượng ký tự không tính khoảng trắng) và thông báo lỗi tùy chỉnh.

  • Câu hỏi lựa chọn: nhiều đáp án (Multiple choice) - cho phép chọn giữa danh sách xổ xuống hoặc các nút dạng radio, và cho phép chọn hiển thị trường bình luận thêm. Nếu một người dùng chọn một đáp án và ghi chú thêm bình luận, các giá trị này sẽ được ghi nhận riêng. Hoặc cho phép trường bình luận thêm này trở thành một đáp án, và trên giao diện sẽ hiển thị một khung cho phép đánh chữ vào.

  • Loại ma trận (Matrix Type): cho phép chọn 1 hoặc nhiều đáp án nằm trên cùng 1 dòng.

Thẻ: Mô tả

Ghi một Mô tả ngắn (Description) để hiển thị ngay bên dưới tiêu đề của bảng khảo sát trên giao diện web.Thẻ: Tùy chọn

Trong thẻ Tùy chọn (Options) của bảng khảo sát, chọn Bố cục (Layout) cho các câu hỏi của bạn. Nếu chọn Một trang cho mỗi phần (One page per section) hoặc Một trang cho mỗi câu hỏi (One page per question),  Nút quay lại (Back Button) sẽ xuất hiện, cho phép người dùng quay lại các trang đã điền trước đó.

Form view of a survey emphasizing the layout feature under options in Odoo Surveys


Kiểm thử và chia sẻ Khảo sát

Khi Khảo sát đã hoàn thiện, dùng tính năng Kiểm thử (Test) để tránh các lỗi có thể xảy ra khi chia sẻ khảo sát ra ngoài. Khi đã có câu trả lời ghi nhận trong hệ thống, bấm vào chỗ Câu trả lời (Answer) để xem chi tiết nội dung này. Theo mặc định, bộ lọc Loại trừ câu trả lời kiểm thử (Except Test Entries) sẽ được bật để dữ liệu được tinh gọn và hiển thị theo các câu trả lời thực tế từ người dùng.
Một cách khác để xem chi tiết các câu trả lời là vào menu Phần tham gia (Participations) > Phần tham gia (Participations). Bấm vào nút Xem kết quả (See Results) để được chuyển đến trang phân tích chi tiết.
View of an analytical page for Odoo Surveys