Phân tích khả năng mua hàng của doanh nghiệp bạn

Trong trường hợp công ty bạn thường xuyên thu mua sản phẩm, nguyên vật liệu,... bạn cũng cần theo dõi và phân tích tần suất cho việc này. Mục đích sẽ giúp bạn dự báo, lên kế hoạch tốt hơn cho các đơn đặt hàng trong tương lai. 

Ví dụ: bạn có thể đánh giá xem doanh nghiệp của mình có phụ thuộc vào các nhà cung cấp cụ thể hay không và dữ liệu có thể giúp bạn thương lượng chiết khấu về giá. 

Tạo báo giá tùy chỉnh 

Trong phân hệ Mua hàng (Purchase), chuyển đến Báo cáo (Reporting) để truy cập phân tích mua hàng. Ở trang tổng quát báo cáo (dashboard), sẽ cho bạn cái nhìn tổng quát hơn về tần suất thực tế của mình. Và theo mặc định, trang tổng quan báo cáo sẽ hiển thị biểu đồ đường trình bày số tiền chưa tính thuế của các đơn đặt hàng mỗi ngày của bạn và bên dưới biểu đồ là các chỉ số chính và bảng tổng hợp.
Reporting dashboard in Odoo Purchase

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một số công cụ và tính năng hoặc dạng báo cáo khác để có thêm thông tin chi tiết về các giao dịch mua của mình.

Sử dụng bộ lọc để chọn dữ liệu bạn cần

Odoo cung cấp một số bộ lọc mặc định mà bạn có thể sử dụng và kết hợp bằng cách nhấp vào Bộ lọc (Filters). Khi bạn chọn một hoặc một số bộ lọc, Odoo sẽ tìm kiếm tất cả các đơn hàng thỏa mãn với ít nhất một trong các bộ lọc bạn đã chọn và điền dữ liệu vào biểu đồ, chỉ số chính và bảng tổng hợp. Các bộ lọc được định cấu hình trước là:

  1. Tất cả các Yêu cầu báo giá (Requests for Quotation)

  2. Tất cả các Đơn đặt hàng (Purchase Orders) ngoại trừ những Đơn hàng đã bị hủy

  3. Xác nhận theo thời gian(Confirmation Date Last Year) bao gồm tất cả các đơn đặt hàng đã được xác nhận vào năm trước, kể cả các đơn đặt hàng đã hủy

  4. Ngày đặt hàng (Order Date) bao gồm tất cả các đơn đặt hàng, yêu cầu báo giá và đơn đặt hàng (bao gồm cả những đơn hàng đã hủy) tùy thuộc vào ngày tạo của chúng.

  5. Ngày xác nhận (Confirmation Date) bao gồm tất cả các đơn đặt hàng đã xác nhận, kể cả những đơn hàng đã hủy, tùy thuộc vào ngày xác nhận của chúng

Ghi chú
Khi bạn cần chọn một khoảng thời gian nào đó, bạn có thể chọn nhiều năm, một năm hoặc nhiều quý, 3 tháng gần nhất để có những dữ liệu bao quát hơn
Mẹo
Nếu bạn sử dụng bộ lọc Ngày đặt hàng (Order Date) hoặc Ngày xác nhận (Confirmation Date), tính năng So sánh (Comparison) sẽ xuất hiện bên cạnh Bộ lọc (Filters). Nó cho phép bạn so sánh khoảng thời gian bạn đã lọc với khoảng thời gian trước đó.

Thêm bộ lọc tùy chỉnh 

Nhờ có 31 tùy chọn lọc để lựa chọn, khả năng tùy chỉnh tập dữ liệu của bạn là gần như vô hạn. Để tùy chỉnh bộ lọc, đến Bộ lọc (Filters), thêm Bộ lọc Tùy chỉnh (Add Custom Filter), chỉ định điều kiện mà tùy chọn lọc phải đáp ứng (ví dụ: bằng , chứa , v.v.), và nhấp vào Áp dụng (Apply). Nếu bạn muốn chọn các đơn đặt hàng phù hợp với nhiều điều kiện đồng thời (hoặc #hàm toán tử) hãy lặp lại các thao tác trên để thêm một bộ lọc tùy chỉnh khác. 

Nếu bạn muốn sử dụng “hoặc #hàm toàn tử”, hãy chọn Thêm điều kiện (Add a condition). Khi bạn đã thêm tất cả các tùy chọn lọc mong muốn, hãy nhấp vào Áp dụng (Apply)
Bộ lọc báo cáo tùy chỉnh trong Mua hàng Odoo

Mẹo
Để tránh phải tạo lại các bộ lọc tùy chỉnh mỗi lần, hãy lưu chúng bằng cách nhấp vào Mục ưa thích (Favorites) > Lưu tìm kiếm hiện tại (Save current search) > Lưu (Save). Sau đó, bộ lọc tìm kiếm tùy chỉnh có thể được truy cập bằng cách nhấp vào Mục ưa thích (Favorites)  hoặc thậm chí có thể được đặt làm bộ lọc mặc định khi bạn mở trang tổng quan báo cáo.

Đo lường chính xác những gì bạn cần

Trước khi chọn những gì muốn đo lường, bạn cần xác định sẽ sử dụng chế độ xem biểu đồ hay chế độ xem tổng hợp. Theo mặc định, bảng điều khiển hiển thị cả hai chế độ xem. Tuy nhiên, các biện pháp bạn chọn sẽ không được áp dụng cho cả hai chế độ xem. Bạn có thể truy cập từng chế độ xem riêng biệt bằng cách nhấp vào các biểu tượng ở trên cùng bên phải của trang tổng quan.
Chuyển chế độ xem báo cáo trong Mua hàng qua Odoo

Trực quan hóa dữ liệu của bạn

Bạn có thể biến đổi biểu đồ chính bằng cách chọn một trong ba biểu đồ: thanh, đường hoặc hình tròn. 14 biện pháp khác nhau có sẵn, nhưng bạn chỉ có thể sử dụng một biện pháp tại một thời điểm. Tuy nhiên, bạn có thể nhóm biện pháp bằng cách sử dụng một hoặc một số trong 19 Nhóm.
Chế độ xem biểu đồ báo cáo trong Mua hàng qua Odoo

Đối với biểu đồ thanh và biểu đồ đường, phương thức đo lường (thuộc measures) đã chọn là trục y và nhóm đầu tiên (thuộc group by) bạn chọn được sử dụng để tạo trục x. Thêm nhóm khác sẽ thêm các đường bổ sung (biểu đồ đường) hoặc chuyển biểu đồ thanh của bạn thành biểu đồ thanh xếp chồng lên nhau. Đối với biểu đồ hình tròn, bạn chọn càng nhiều nhóm, thì càng có nhiều lát cắt được hiển thị.

Nghiên cứu dữ liệu của bạn

Chế độ xem bảng tổng hợp cho phép bạn xem xét dữ liệu của mình một cách chi tiết. Không giống như chế độ xem biểu đồ, bảng tổng hợp cho phép bạn thêm nhiều số liệu cùng một lúc. Bằng cách nhấp vào phương thức đo lường (measures)  hoặc vào dấu + trong cột Tổng số (Total), bạn có thể thêm bao nhiêu tùy ý, mỗi số được gán cho một cột mới. Bằng cách nhấp vào dấu + trong hàng Tổng (Total), bạn có thể thêm Nhóm (Group). Tiếp tục, nếu bạn muốn thêm nhóm phụ, hãy nhấp vào dấu + của nhóm.
Chế độ xem bảng tổng hợp trong Mua hàng Odoo

Mẹo 
Bạn có thể chèn dữ liệu bảng tổng hợp của mình trực tiếp trong ứng dụng Bảng tính hoặc xuất nó dưới dạng tệp Excel.