Xử lý đơn đặt hàng giao hàng trong một bước (Vận chuyển)

Đối với vận chuyển một bước, bạn không cần thiết lập cấu hình. Các lô hàng sẽ được gửi đi theo mặc định đến trực tiếp từ kho cho khách hàng. 

Tuy nhiên, nếu các tuyến giao hàng nâng cao đã được kích hoạt trước đó và bạn đặt một cấu hình vận chuyển khác trên kho của mình, thì bạn có thể đặt lại cấu hình vận chuyển một bước theo các bước: chuyển đến Hàng tồn kho (Inventory) > Cấu hình (Configuration) > Kho hàng (Warehouses) và chỉnh sửa kho hàng được đề cập.

Sau đó, chọn Giao hàng trực tiếp (Deliver goods directly) làm chiến lược Lô hàng gửi đi của bạn (Outgoing Shipments strategy).
../../../../../../_images/one_step_01.png

Tạo đơn bán hàng 

Trong phân hệ Bán hàng (Sales), hãy tạo báo giá với một số sản phẩm có thể lưu trữ để phân phối và xác nhận báo giá đó. 

Lúc này, bạn sẽ thấy hiện lên 1 liên kết thông báo đơn giao hàng ở nút thống kê trên góc bên phải. Để xem đơn hàng của mình, bạn có thể nhấp vào nút Đơn giao hàng (Delivery).
../../../../../../_images/one_step_02.png

Xử lý giao hàng 

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy Lệnh giao hàng (delivery order) trực tiếp từ phân hệ Hàng tồn kho (Inventory). Trong dashboard, bạn nhấp vào nút ĐỂ XỬ LÝ (TO PROCESS) bên dưới thẻ Kanban Đơn đặt hàng giao hàng (Delivery Orders)
../../../../../../_images/one_step_03.png

Nhập lựa chọn mà bạn muốn xử lý. Bạn có thể nhấp vào Xác thực (Validate) để hoàn tất việc di chuyển nếu bạn có sản phẩm trong kho.
../../../../../../_images/one_step_04.png

Sau khi bạn Xác thực (Validate) lệnh giao hàng, các sản phẩm được chuyển từ vị trí WH/Stock (WH/Stock location) đến vị trí của Khách hàng (Customer location). Lúc này, bạn sẽ thấy đơn hàng đã hoàn tất nhờ trạng thái được chuyển sang Xong (Done)
../../../../../../_images/one_step_05.png