Xử lý Đơn đặt hàng Giao hàng theo ba bước (Nhận hàng + Đóng gói + Vận chuyển)

Khi một đơn đặt hàng đến bộ phận vận chuyển để giao hàng đến khách, Odoo được thiết lập theo mặc định để sử dụng thao tác một bước: khi tất cả hàng hóa đều có sẵn, chúng có thể được vận chuyển trong một đơn hàng giao hàng.

Với hình thức giao hàng theo 3 bước (Lấy + Đóng gói + Vận chuyển), các mặt hàng sẽ được chọn để chuyển đến khu vực đóng gói. Sau đó, chúng sẽ được chuyển đến vị trí đầu ra trước khi được vận chuyển đến tay khách hàng một cách hiệu quả.

Kích hoạt quy trình nhiều bước 

Bước đầu tiên, bạn cần bật chế độ cho phép sử dụng các Quy trình nhiều bước (multi-step routes). Trong trường hợp này, Odoo sẽ xâu chuỗi bước lấy hàng với bước vận chuyển.

Để kích hoạt Quy trình nhiều bước (multi-step routes), bạn đi đến phân hệ Kho vận (Inventory) > Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Settings) và kích hoạt tùy chọn. Lưu ý rằng việc kích hoạt Quy trình nhiều bước (Multi-Step Routes) cũng sẽ kích hoạt Vị trí lưu trữ (Storage Locations).
../../../../../../_images/three_steps_01.png

Định cấu hình kho để giao hàng trong 3 bước 

Khi Quy trình nhiều bước (Multi-Step Routes) đã được kích hoạt, bạn có thể vào phân hệ Kho vận (Inventory) > Cấu hình (Configuration) > Kho (Warehouse) và click chọn kho sẽ sử dụng giao hàng trong 3 bước. Tại đây, bạn có thể chọn tùy chọn Gửi hàng ở đầu ra rồi giao (3bước) (Send goods in output and then deliver (3 steps)) cho Lô hàng gửi đi (Outgoing Shipments)
../../../../../../_images/three_steps_02.png

Kích hoạt tùy chọn này sẽ dẫn đến việc tạo ra hai vị trí mới, Khu vực đầu raKhu vực đóng gói . Nếu bạn muốn đổi tên, hãy vào Kho vận (Inventory) > Cấu hình (Configuration) > Vị trí (Locations), Chọn cái bạn muốn đổi tên và cập nhật tên của nó.

Tạo đơn bán hàng 

Trong phân hệ Bán hàng(Sales), bạn có thể tạo báo giá với một số sản phẩm có thể lưu trữ để phân phối. Sau khi bạn xác nhận báo giá, quy trình vận chuyển ba lần sẽ được tạo và tự động liên kết với đơn đặt hàng của bạn.
../../../../../../_images/three_steps_03.png

Nếu bạn nhấp vào nút 3 Delivery, bạn sẽ thấy ba lựa chọn khác nhau:

  1. Cái đầu tiên là LẤY HÀNG tham chiếu để chỉ định quy trình lấy hàng,

  2. Cái thứ hai với GÓI tham chiếu đó là quy trình đóng gói,

  3. Cái cuối cùng có tham chiếu OUT để chỉ định quá trình vận chuyển.
    ../../../../../../_images/three_steps_04.png

Quy trình chọn, đóng gói và giao hàng 

Thao tác chọn hàng là thao tác đầu tiên được xử lý và có trạng thái Sẵn sàng (Ready). Khi đó, các quy trình phía sau đang ở trạng thái Chờ thao tác khác (Waiting Another Operation). Khi hoạt động chọn hàng được đánh dấu là hoàn tất thì bước đóng gói sẽ được cập nhật trạng thái Sẵn sàng (Ready) 

Bạn có thể nhập hoạt động lấy hàng từ đây hoặc truy cập thông qua bảng điều khiển hàng tồn kho.
../../../../../../_images/three_steps_05.png

Trong trường hợp bạn có sản phẩm trong kho, nó sẽ tự động được đặt trước và bạn chỉ cần xác thực tài liệu lấy hàng.
../../../../../../_images/three_steps_06.png

Khi việc lấy hàng đã được xác thực, đơn đặt hàng đóng gói đã sẵn sàng để được xử lý. Nhờ các tài liệu được xâu chuỗi, các sản phẩm đã được chọn trước đó sẽ tự động được bảo lưu trên đơn đặt hàng đóng gói có thể được xác nhận trực tiếp.
../../../../../../_images/three_steps_07.png

../../../../../../_images/three_steps_08.png
Khi việc đóng gói đã được xác thực, lệnh giao hàng đã sẵn sàng để được xử lý. Thì hàng hóa đã sẵn sàng để được xác nhận để chuyển sản phẩm đến địa điểm của khách hàng.
../../../../../../_images/three_steps_09.png

../../../../../../_images/three_steps_10.png