Làm thế nào để chọn luồng phù hợp nhằm xử lý phiếu thu?

Tổng quan 

Cách bạn xử lý hóa đơn cho khách hàng có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như: loại mặt hàng bạn nhận, quy mô kho hàng, số lượng hóa đơn bạn đăng ký hàng ngày…

Bạn có thể xử lý biên lai từ kho của mình theo 3 cách sau: 

  • Một bước : Nhận hàng trực tiếp tại kho.

  • Hai bước : Dỡ hàng tại vị trí nhập hàng, sau đó nhập kho.

  • Ba bước : Bốc dỡ tại vị trí đầu vào, qua kiểm soát chất lượng trước khi nhập kho.

Odoo sử dụng các tuyến (routes) để xác định chính xác cách bạn sẽ xử lý các bước nhận khác nhau. Cấu hình được thực hiện ở cấp độ kho hàng. Theo tiêu chuẩn, việc tiếp nhận là quy trình một bước, nhưng việc thay đổi cấu hình có thể cho phép thực hiện 2 hoặc thậm chí 3 bước:

Các nguyên tắc như sau:

  1. Một bước : nhận hàng trực tiếp trong kho của mình.

  2. Hai bước : Quý khách nhận hàng tại khu vực nhập hàng sau đó chuyển từ khu vực nhập hàng về kho. Lưu ý, khi hàng hóa không có sẵn trong kho của bạn, chúng sẽ không có sẵn để xử lý thêm.

  3. Ba bước : Ở nhiều doanh nghiệp, nguồn hàng nhận được cần trải qua bước đánh giá chất lượng. Mục đích là để kiểm tra xem các sản phẩm có đáp ứng các yêu cầu chất lượng đã thỏa thuận với nhà cung cấp hay không. Đây sẽ là bước cần thiết ở nhiều trường hợp trong doanh nghiệp.
    Bạn nhận hàng tại khu vực nhập liệu, sau đó chuyển hàng vào khu vực chất lượng để kiểm tra chất lượng. Khi quá trình kiểm tra chất lượng của bạn kết thúc, bạn có thể chuyển hàng hóa từ QC sang kho. Trong quá trình kiểm tra để nhập, bạn có thể thay đổi số lượng và chỉ chuyển về Kho số lượng hàng đạt chuẩn và quyết định trả lại số lượng không tốt.

Cấu hình 

Xử lý biên nhận một bước

Đây là cấu hình mặc định trong Odoo.

Xử lý biên nhận hai bước

Vui lòng đọc tài liệu về Xử lý hóa đơn theo hai bước (Input + Stock)

Xử lý biên nhận ba bước

Vui lòng đọc tài liệu về Xử lý hóa đơn theo ba bước (Đầu vào + Chất lượng + Kho)

Xem thêm
=> Làm thế nào để chọn luồng hàng tồn kho phù hợp để xử lý các đơn hàng giao hàng?
=> Phân tích hiệu suất mua hàng của bạn