Làm thế nào để lấy thông tin đăng nhập của UPS để tích hợp với Odoo?

Để sử dụng API Odoo UPS, bạn sẽ cần:

 • ID người dùng và mật khẩu UPS.com

 • Số tài khoản UPS

 • Một khóa truy cập

Mã truy cập là một dãy gồm 16 ký tự chữ và số cho phép truy cập vào các máy chủ sản xuất và Phát triển API Bộ công cụ UPS dành cho nhà phát triển.

Tạo tài khoản UPS

Lưu ý rằng chỉ những khách hàng ở Hoa Kỳ mới có thể mở tài khoản UPS trực tuyến. Nếu bạn ở một quốc gia khác, bạn sẽ cần liên hệ với Dịch vụ Khách hàng của UPS để mở tài khoản.

Bạn có thể đọc thêm thông tin về cách mở tài khoản UPS tại trang Cách mở Tài khoản UPS Trực tuyến

Nếu bạn chưa có tài khoản UPS, bạn có thể tạo một tài khoản cùng với hồ sơ trực tuyến của mình bằng cách làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web của UPS.com tại www.ups.com và nhấp vào liên kết Người dùng mới (New User) ở đầu trang.

2. Nhấp vào nút Đăng ký MyUPS (Register for MyUPS) và thực hiện theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình đăng ký.

Nếu bạn đã có tài khoản UPS, bạn có thể thêm tài khoản đó vào hồ sơ trực tuyến của mình như sau:

 1. Đăng nhập vào trang web UPS.com  bằng ID Người dùng và Mật khẩu UPS.com của bạn.

 2. Nhấp vào tab My UPS

 3. Nhấp vào liên kết Tóm tắt Tài khoản (Account Summary)

4. Nhấp vào liên kết Thêm Tài khoản UPS Hiện tại (Add an Existing UPS Account) trong phần Chi tiết Tài khoản UPS (UPS Account Details) của trang.

5. Trong màn hình Thêm Tài khoản Mới (Add New Account), nhập các trường Số Tài khoản UPS (UPS Account Number), Tên Tài khoản (Account Name)Mã Bưu điện (Postal Code). Quốc gia được mặc định là United States.q

6. Nhấp vào nút Tiếp theo (Next).

Cung cấp mã truy cập

Sau khi  đã thêm số tài khoản UPS vào hồ sơ người dùng của mình, bạn có thể yêu cầu một Khóa truy cập từ UPS với các bước sau:

 1. Truy cập trang web Bộ công cụ dành cho nhà phát triển UPS

 2. Đăng nhập vào UPS.com bằng ID người dùng và mật khẩu của bạn

 3. Nhấp vào liên kết Yêu cầu khóa truy cập (Request an access key)

 4. Xác minh thông tin liên hệ của bạn

 5. Nhấp vào nút Yêu cầu khóa truy cập (Request Access Key)

Mã Truy cập (Access Key) sẽ được cung cấp cho bạn trên trang web và một email có mã truy cập sẽ được gửi đến địa chỉ email của người liên hệ chính.