Làm thế nào chọn luồng hàng tồn kho phù hợp để xử lý các đơn hàng giao hàng?

Tùy thuộc vào loại mặt hàng bạn bán, quy mô kho hàng, số lượng đơn hàng bạn đăng ký hàng ngày… mà phương án xử lý giao hàng cho khách hàng có thể khác nhau.

Odoo cho phép bạn xử lý việc vận chuyển từ kho của mình theo 3 cách khác nhau:

  • Một bước (vận chuyển): Vận chuyển trực tiếp từ kho

  • Hai bước (lấy hàng + vận chuyển): Đưa hàng về địa điểm xuất trước khi vận chuyển

  • Ba bước (lấy hàng + đóng gói + vận chuyển): Đặt các gói hàng vào một vị trí chuyên dụng, sau đó đưa chúng đến vị trí đầu ra để vận chuyển

Vận chuyển một bước phù hợp với các công ty có kho hàng khá nhỏ và không yêu cầu dự trữ nhiều mặt hàng hoặc không kinh doanh các mặt hàng dễ hỏng. Đây sẽ là giải pháp đơn giản nhất vì không yêu cầu nhiều cấu hình và cho phép xử lý đơn hàng rất nhanh.

Vận chuyển hai bước được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng các phương pháp kiểm kê như FIFO, LIFO và FEFO để xử lý một lô hàng. Phương thức lấy hàng sẽ được xác định theo chiến lược chọn lọc và các mặt hàng chọn lọc sau đó sẽ được chuyển đến khách hàng. Phương pháp này cũng sẽ phù hợp nếu kho bạn dự trữ nhiều hàng và đặc biệt là khi các mặt hàng dự trữ có kích thước lớn.

Vận chuyển ba bước sẽ hữu ích trong các tình huống cụ thể hơn, chủ yếu là để xử lý hàng tồn kho rất lớn. Các mặt hàng được chuyển đến khu vực đóng gói, nơi chúng sẽ được lắp ráp theo khu vực đến, sau đó được đưa lên xe tải xuất đi để giao hàng lần cuối cho khách hàng.

Cấu hình 

Vận chuyển một bước, bạn vui lòng đọc thêm tài liệu tại đây

Vận chuyển hai bước, bạn vui lòng đọc thêm tài liệu tại đây

Vận chuyển ba bước, bạn vui lòng đọc thêm tài liệu tại đây