Giao hàng và xuất hóa đơn đến các địa chỉ khác nhau

Với phân hệ bán hàng trên Odoo, bạn có thể cài đặt cấu hình với nhiều địa chỉ khác nhau để giao hàng và lập hóa đơn cho cùng một khách hàng. Đây là tính năng vô cùng thuận tiện cho doanh nghiệp bạn. Vì trên thực tế, việc một khách hàng có nhu cầu giao đến nhiều địa chỉ nhận và thanh toán hóa đơn là không ít

Kích hoạt tính năng 

Vào phân hệ Bán hàng (Sales) > Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Setting) và kích hoạt tính năng Địa chỉ khách hàng (Customer Addresses)

Thêm địa chỉ từ báo giá 

Khi bạn tạo báo giá, bạn phải thêm khách hàng. Khách hàng này có thể là một công ty hoặc một người có địa chỉ thanh toán và giao hàng cụ thể đã được xác định và đăng ký trong hệ thống, cũng có thể là một khách hàng mới. 

Trong trường hợp này, bạn phải Tạo mới và chỉnh sửa (Create and edit) biểu mẫu liên hệ cho khách hàng mới của mình và liên kết nó với một công ty (nếu cần). Trong thông tin liên hệ này, bạn sẽ có thể thêm, xóa và sửa đổi địa chỉ hóa đơn và địa chỉ giao hàng.
How to add addresses from a quotation on Odoo Sales?

Ghi chú
Nếu bạn chọn một khách hàng có địa chỉ giao hàng và hóa đơn đã xác định, Odoo sẽ tự động sử dụng chúng để điền vào các trường. Trong trường hợp, nếu bạn muốn thay đổi thông tin ngay lập tức, có thể thực hiện trực tiếp từ báo giá hoặc đơn bán hàng.

Thêm địa chỉ từ biểu mẫu liên hệ

Ở trên, chúng tôi đã gợi ý bạn cách điền trực tiếp địa chỉ thanh toán và giao hàng tại mẫu báo giá . Tuy nhiên, nếu bạn vào phân hệ Bán hàng (Sales) > Đơn hàng (Oders) > Khách hàng (Customesr), bạn có thể tùy chỉnh thông tin, thêm và xóa, sửa đổi địa chỉ hóa đơn và giao hàng trước khi tạo báo giá.

 


Giao dịch với khách hàng ở các địa chỉ khác nhau
.

Tương tự như ở mục trước, bạn vào phân hệ Bán hàng (Sales) > Đơn hàng (Oders) > Khách hàng (Customesr) và tạo một khách hàng mới. Ở đây, bạn có thể thêm thông tin công ty của khách, nhưng quan trọng hơn, bạn có thể nhập địa chỉ thanh toán và giao hàng tại tab Danh bạ và Địa chỉ (Contacts & Addresses)

 Làm thế nào để quản lý các địa chỉ khách hàng khác nhau trên Odoo Sales?

Sau khi hoàn tất, bạn có thể quay lại trang chính của phân hệ Bán hàng và tạo một bảng báo giá mới. Bây giờ, nếu bạn nhập khách hàng mới của mình, bạn sẽ thấy rằng các trường khác đã được tự động điền với thông tin đã lưu trước đó cho địa chỉ thanh toán và giao hàng.

 
Với phân hệ Bán Hàng tại Odoo, giờ đây việc sử dụng nhiều địa chỉ khác nhau để giao dịch với khách hàng đã trở nên thuận tiện hơn về tính năng xuất hóa đơn và giao hàng.