DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM VMAX

Danh mục văn phòng phẩm cung cấp bởi công ty Vmax


Công ty văn phòng phẩm Vmax xin gửi đến quý khách hàng danh mục văn phòng phẩm đang được cung cấp bởi công ty. Các sản phẩm văn phòng phẩm đều đến từ những thương hiệu nổi tiếng trên thị trường như Thiên Long, Bến Nghé, Hồng Hà,... để cam kết chất lượng tốt nhất đến tay khách hàng. Bên cạnh đó Vmax cũng liên tục có các chương trình ưu đãi với mức giá  hấp dẫn để đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí mua sắm văn phòng phẩm cho doanh nghiệp của bạn

Danh mục văn phòng phẩm của Vmax thường xuyên được cập nhật về sản phẩm cũng như mức giá để phù hợp với tình hình thị trường và để đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm văn phòng phẩm của quý doanh nghiệp.

DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM VMAX


Nhóm hàng GIẤY CÁC LOẠI

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Giấy cuộn A0 100gsm (tờ)

GI1-A0CUON100

Giấy in Excel A3 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A3EXCEL70

Giấy in Excel A3 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A3EXCEL80

Giấy in Excel A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4EXCEL70

Giấy in Excel A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4EXCEL80

Giấy in Excel A5 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A5EXCEL70

Giấy in Excel A5 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A5EXCEL80

Giấy in Double A A3 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A3DOUBA70

Giấy in Double A A3 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A3DOUBA80

Giấy in Double A A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4DOUBA70

Giấy in Double A A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4DOUBA80

Giấy in Paper One A3 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A3PAPER70

Giấy in Paper One A3 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A3PAPER80

Giấy in Paper One A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4PAPER70

Giấy in Paper One A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4PAPER80

Giấy in IK Plus A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4IKPLU70

Giấy in IK Plus A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4IKPLU80

Giấy in Idea A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4IDEA70G

Giấy in Idea A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4IDEA80G

Giấy in liên tục 1 liên 210x279mm (A4)

GI2-LIENSA41L

Giấy in liên tục 2 liên 210x279mm (A4)

GI2-2LIENT297

Giấy in liên tục 3 liên 210x279mm (A4)

GI2-3LIEN210M

Giấy in liên tục 4 liên 210x279mm (A5)

GI2-LIENSA54L

Giấy in liên tục 3 liên 240x279mm (A4)

GI2-3LIEN240M

Giấy nhãn Tomy A5 - số 99 (10 tờ)

GI4-A5TOMY099

Giấy nhãn Tomy A5 - số 100 (10 tờ)

GI4-A5TOMY100

Giấy nhãn Tomy A5 - số 101 (10 tờ)

GI4-A5TOMY101

Giấy nhãn Tomy A5 - số 102 (10 tờ)

GI4-A5TOMY102

Giấy nhãn Tomy A5 - số 103 (10 tờ)

GI4-A5TOMY103

Giấy nhãn Tomy A5 - số 104 (10 tờ)

GI4-A5TOMY104

Giấy nhãn Tomy A5 - số 105 (10 tờ)

GI4-A5TOMY105

Giấy nhãn Tomy A5 - số 106 (10 tờ)

GI4-A5TOMY106

Giấy nhãn Tomy A5 - số 107 (10 tờ)

GI4-A5TOMY107

Giấy nhãn Tomy A5 - số 108 (10 tờ)

GI4-A5TOMY108

Giấy nhãn Tomy A5 - số 109 (10 tờ)

GI4-A5TOMY109

Giấy nhãn Tomy A5 - số 110 (10 tờ)

GI4-A5TOMY110

Giấy nhãn Tomy A5 - số 111 (10 tờ)

GI4-A5TOMY111

Giấy nhãn Tomy A5 - số 112 (10 tờ)

GI4-A5TOMY112

Giấy nhãn Tomy A5 - số 113 (10 tờ)

GI4-A5TOMY113

Giấy nhãn Tomy A5 - số 114 (10 tờ)

GI4-A5TOMY114

Giấy nhãn Tomy A5 - số 115 (10 tờ)

GI4-A5TOMY115

Giấy nhãn Tomy A5 - số 116 (10 tờ)

GI4-A5TOMY116

Giấy nhãn Tomy A5 - số 117 (10 tờ)

GI4-A5TOMY117

Giấy nhãn Tomy A5 - số 118 (10 tờ)

GI4-A5TOMY118

Giấy nhãn Tomy A5 - số 119 (10 tờ)

GI4-A5TOMY119

Giấy nhãn Tomy A5 - số 120 (10 tờ)

GI4-A5TOMY120

Giấy nhãn Tomy A5 - số 121 (10 tờ)

GI4-A5TOMY121

Giấy nhãn Tomy A5 - số 122 (10 tờ)

GI4-A5TOMY122

Giấy nhãn Tomy A5 - số 123 (10 tờ)

GI4-A5TOMY123

Giấy nhãn Tomy A5 - số 124 (10 tờ)

GI4-A5TOMY124

Giấy note Pronoti 1.5 x 2

GI3-PRONO3851

Giấy note Unicorn 76 x 76mm (100 tờ) (3X3)

GI3-NOTUNC3X3

Giấy note Unicorn 76 x 101mm (100 tờ) (3X4)

GI3-NOTUNC3X4

Giấy note Unicorn 76 x 126mm (100 tờ) (3X5)

GI3-NOTUNC3X5

Giấy note Post-It New Express 71 x 76mm (100 tờ)

GI3-NOTE3M3X3

Giấy note Post-It New Express 76 x 101mm (100 tờ)

GI3-NOTE3M3X4

Giấy note Post-It New Express 5 màu 20 x 76mm

GI3-PRONO5MAU

Giấy note Post-It phân trang nhựa mũi tên 5 màu 11 x 43mm

GI3-3MNHUA5MA

Giấy than xanh Horse A4 (100 tờ)

GI6-A4HORSEXA

Giấy than xanh G-Star A4 (100 tờ)

GI6-A4GSTARXA

Giấy than đen G-Star A4 (100 tờ)

GI6-A4GSTARDE

Giấy màu Ford A4 định lượng 70gsm 500 tờ - Hồng

GI5-A4FORD70H

Giấy màu  Ford A4 định lượng 70gsm 500 tờ -Vàng

GI5-A4FORD70V

Giấy bìa Mỹ A3 220gsm (100 tờ/xấp) - Xanh lá

GI5-A3BIAMYXL

Giấy bìa Mỹ A3 220gsm (100 tờ/xấp) - hồng

GI5-A3BIAMYHO

Giấy bìa Mỹ A3 220gsm (100 tờ/xấp) - vàng

GI5-A3BIAMYVA

Giấy bìa màu thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) - Xanh biển

GI5-THOM160XB

Giấy bìa màu thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) - Xanh lá

GI5-THOM160XL

Giấy bìa thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) - Hồng

GI5-THOM160HO

Giấy bìa thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) - Vàng

GI5-THOM160VA

Giấy in Bãi Bằng ngà A4 định lượng 60gsm 500 tờ

GI1-A4BBAN60V

Giấy in Bãi Bằng trắng A4 định lượng 60gsm 500 tờ

GI1-A4BBANG60

Giấy in IK Plus A3 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A3IKPLU70

Giấy in Accura A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4ACCUR70

Giấy in Supreme A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4SUPRE70

Giấy in Supreme A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4SUPRE80

Giấy in Quality A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4QUALI70

Giấy in Quality A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4QUALI80

Giấy note Pronoti phân trang nhựa mũi tên 5 màu 12 x 50mm

GI3-PRONHUA5M

Giấy note Post-It Sign Here 25 x 43mm

GI3-NOT3MSIGN

Giấy decal A4 210 x 297cm đế vàng trơn (100 tờ)

GI4-A4DECALVA

Giấy decal A4 210 x 297cm đế xanh nhám (100 tờ)

GI4-A4DECALXA

Giấy bìa màu Thái Lan A3 - Xanh biển

GI5-BIAMA3TLX

Giấy bìa màu Thái Lan A3 - Xanh lá

GI5-A3TL170XL

Giấy bìa màu Thái Lan A3 - Hồng

GI5-A3TL170HO

Giấy bìa màu Thái Lan A3 - Vàng

GI5-A3TL170VA

Giấy bìa màu thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) - Trắng

GI5-THOM160TR

Giấy bìa màu A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) - Xanh lá

GI5-A3SF180XL

Giấy bìa A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) - Hồng

GI5-A3SF180HO

Giấy bìa màu A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) - Vàng

GI5-A3SF180VA

Giấy bìa màu A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) - Trắng

GI5-A3SF180TR

Giấy in ảnh Epson A4 1 mặt (100 tờ/xấp)

GI6-EP1MA4100

Giấy in ảnh 1 mặt A4 ĐL 180gsm (50 tờ)

GI6-DL1MA4180

Giấy in ảnh TNE A4 1 mặt 230gsm

GI6-TNE1DL230

Giấy niêm phong A4

GI6-NIEMPHONG

Giấy than 2 mặt A4 210 x 297cm (100 tờ)

GI6-A4THAN2M1

Giấy note Unicorn 2x3 inch

GI3-NOTUNC2X3

Giấy in Double A A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4DOU705R

Giấy in Double A A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4DOU805R

Giấy in IK Plus A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4IKP705R

Giấy in IK Plus A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4IKP805R

Giấy in Quality A4 80gsm Thùng 5 Ram (2500 Tờ)

GI1-A4QUA805R

Giấy in Quality A4 70gsm Thùng 5 Ram (2500 Tờ)

GI1-A4QUA705R

Giấy note UNC 4 màu giấy thường

GI3-NOTUNC4MA

Giấy in nhiệt trực tiếp 80mm x 25m

GI6-INTT80X25

Giấy in nhiệt trực tiếp 57mm x 25m 

GI6-INTT57X25

Giấy in HP A0 C6567B

GI1-HPC6567BA

Giấy in liên tục 4 liên 210x279mm (A4)

GI2-LIENSA44L

Giấy in PaperMax A4 định lượng 70gsm (500 tờ)

GI1-A4PPMAX70

Giấy in PaperMax A4 định lượng 80gsm (500 tờ)

GI1-A4PPMAX80

Giấy bìa A4 TenPlus 160gsm (100 tờ/xấp) - hồng

GI5-A4BITENHO

Giấy in liên tục 1 liên 210x279mm (A5)

GI2-LIENSA51L

Giấy in liên tục 3 liên 210x279mm (A5)

GI2-3LIENINA5

Giấy in nhiệt trực tiếp K80 80mm x 50m

GI6-INTT80X50

Giấy in Paperline A4 70 gsm (500 tờ)

GI1-PLINEA470

Giấy cuộn A1 100gsm 6kg

GI1-CUONA16KG

Giấy cuộn A1 80gsm 6kg

GI1-C80GA16KG

Giấy cuộn A0 10kg 80gsm

GI1-C80A010KG

Giấy in Idea A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4IDE805R

Giấy in Idea A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4IDE705R

Giấy in Accura A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4ACC705R

Giấy in Supreme A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4SUP705R

Giấy in Supreme A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4SUP805R

Giấy in Excel A4 70gsm Thùng 5 Ram (2500 Tờ)

GI1-A4EXC705R

Giấy in Excel A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4EXC805R

Giấy cuộn A0 80gsm 8kg

GI1-A0DL808KG

Giấy cuộn A0 100gsm 8kg

GI1-A0DL1008K

Giấy bìa A4 TenPlus 160gsm (100 tờ/xấp) - vàng

GI5-A4BITENVA

Giấy bìa A4 TenPlus 160gsm (100 tờ/xấp) - xanh biển

GI5-A4BITENXD

Giấy bìa A4 TenPlus 160gsm (100 tờ/xấp) - xanh lá

GI5-A4BITENXL

Giấy note Double A 76x76mm (100 tờ) (3x3)

GI3-NOTDOU3X3

Giấy note Pronoti 5 màu dạ quang

GI3-PRO5MAUDQ

 

Nhóm hàng BÚT VIẾT

 

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Bút bi Thiên Long TL25 - Xanh

BV1-BITL25XAN

Bút bi Thiên Long TL25 - Đỏ

BV1-BITL025DO

Bút bi Thiên Long TL25 - Đen

BV1-BITL25DEN

Bút bi Thiên Long TL27 - Xanh

BV1-BITL27XAN

Bút bi Thiên Long TL27 - Đỏ

BV1-BITL027DO

Bút bi Thiên Long TL27 - Đen

BV1-BITL27DEN

Bút bi Thiên Long TL31 - Xanh

BV1-BITL31XAN

Bút bi Thiên Long TL31 - Đỏ

BV1-BITL031DO

Bút bi Thiên Long TL31 - Đen

BV1-BITL31DEN

Bút bi Thiên Long TL34 Jollee  - Xanh

BV1-BITL34XAN

Bút bi Thiên Long TL34 Jollee - Đỏ

BV1-BITL34JDO

Bút bi Thiên Long TL34 Jollee - Đen

BV1-BITL34DEN

Bút bi Thiên Long TL36 - Xanh

BV1-BITL36XAN

Bút bi Thiên Long TL36 - Đỏ

BV1-BITL036DO

Bút bi Thiên Long TL36 - Đen

BV1-BITL36DEN

Bút bi Thiên Long TL048 Renown - Xanh

VPH-TLBUT4801

Bút bi Thiên Long TL048 Renown - Đỏ

VPH-TLBUT4802

Bút bi Thiên Long TL048 Renown - Đen

VPH-TLBUT4803

Bút bi Thiên Long TL079 Trendee - Xanh

BV1-BITL79XAN

Bút bi Thiên Long TL079 Trendee - Đỏ

BV1-BITL079DO

Bút bi Thiên Long TL079 Trendee - Đen

BV1-BITL79DEN

Bút Gel Thiên Long Gel-04 Dream Me - Xanh

BV2-GETL04XAN

Bút Gel Thiên Long Gel-04 Dream Me - Tím

BV2-GETL04TIM

Bút Gel Thiên Long Gel-04 Dream Me - Đỏ

BV2-GETL004DO

Bút Gel Thiên Long Gel-04 Dream Me - Đen

BV2-GETL04DEN

Bút Gel Thiên Long Gel-08 Sunbeam - Xanh

BV2-GETL08XAN

Bút Gel Thiên Long Gel-08 Sunbeam - Tím

BV2-GETL08TIM

Bút Gel Thiên Long Gel-08 Sunbeam - Đỏ

BV2-GETL008DO

Bút Gel Thiên Long Gel-08 Sunbeam - Đen

BV2-GETL08DEN

Bút Gel bấm Thiên Long TL-09 Master Ship - Xanh (Ngưng SX)

BV2-GETL09XAN

Bút Gel bấm Thiên Long TL-09 Master Ship - Đỏ (Ngưng SX)

BV2-GETL009DO

Bút Gel bấm Thiên Long TL-09 Master Ship - Đen (Ngưng SX)

BV2-GETL09DEN

Bút Gel Thiên Long B-01 B.Master - Xanh

BV2-TLB01XANH

Bút Gel Thiên Long B-01 B.Master - Đỏ

BV2-GETLB01DO

Bút Gel Thiên Long B-01 B.Master - Đen

BV2-GETLB01DE

Bút Gel Thiên Long B-03 Hi Master - Xanh

BV2-TLB03XANH

Bút Gel Thiên Long B-03 Hi Master - Đỏ

BV2-GETLB03DO

Bút Gel Thiên Long B-03 Hi Master - Đen

BV2-GETLB03DE

Bút dạ quang Thiên Long FO HL-02 - Xanh biển

BV3-TLHL02XAB

Bút dạ quang Thiên Long FO HL-02 - Xanh lá

BV3-TLHL02XAL

Bút dạ quang Thiên Long FO HL-02 - Vàng

BV3-TLHL02VAN

Bút dạ quang Thiên Long FO HL-02 - Cam

BV3-TLHL02CAM

Bút dạ quang Thiên Long FO HL-02 - Hồng

BV3-TLHL02HON

Bút dạ quang Toyo - Xanh biển

BV3-TOYOXBIEN

Bút dạ quang Toyo - Xanh lá

BV3-DQTOYOXLA

Bút dạ quang Toyo - Vàng

BV3-DQTOYOVAN

Bút dạ quang Toyo - Cam

BV3-DQTOYOCAM

Bút dạ quang Toyo - Hồng

BV3-DQTOYOHON

Bút lông bảng Thiên Long WB-02 - Xanh

BV4-LBTLWB2XA

Bút lông bảng Thiên Long WB-03 - Xanh

BV4-LBTLWB3XA

Bút lông bảng Thiên Long WB-03 - Đỏ

BV4-LBTLWB3DO

Bút lông bảng Thiên Long WB-03 - Đen

BV4-LBTLWB3DE

Bút lông dầu Thiên Long PM-04 - Xanh

BV4-LDTLPM4XA

Bút lông dầu Thiên Long PM-04 - Đỏ

BV4-LDTLPM4DO

Bút lông dầu Thiên Long PM-04 - Đen

BV4-LDTLPM4DE

Bút lông dầu Thiên Long PM-09 - Xanh

BV4-LDTLPM9XA

Bút lông dầu Thiên Long PM-09 - Đỏ

BV4-LDTLPM9DO

Bút lông dầu Thiên Long PM-09 - Đen

BV4-LDTLPM9DE

Bút lông dầu Pilot - Xanh

BV4-PILOTXANH

Bút lông dầu Pilot - Đỏ

BV4-LDPILOTDO

Mực bút lông dầu Thiên Long PMI-01 - Xanh

BV4-TLPMI01XA

Mực bút lông dầu Thiên Long PMI-01 - Đỏ

BV4-TLPMI01DO

Mực bút lông dầu Thiên Long PMI-01 - Đen

BV4-TLPMI01DE

Mực bút lông bảng Thiên Long FO WBI-01 - Xanh

BV4-TLWBI01XA

Mực bút lông bảng Thiên Long FO WBI-01 - Đỏ

BV4-TLWBI01DO

Mực bút lông bảng Thiên Long FO WBI-01 - Đen

BV4-TLWBI01DE

Bút chì gỗ 2B Thiên Long GP-01

BV5-TL2BGP001

Bút chì gỗ 2B Thiên Long GP-03

BV5-TLHBGP003

Bút chì gỗ HB Thiên Long GP-04

BV5-TLHBGP004

Bút chì gỗ 2B G-Star

BV5-GOGSTAR2B

Bút chì bấm Pentel A125T

BV5-PENTA125T

Bút chì bấm Pentel AX105

BV5-PENTAX105

Ruột chì Yoyo 0.5mm

BV6-RYOYO05MM

Ruột chì Monami 2B 0.5mm

BV6-RMONAMI05

Gôm (tẩy chì) Pentel ZEH-03N

BV5-PENTGOM03

Gôm (tẩy chì) Pentel ZEH-05N

BV5-PENTGOM05

Gôm (tẩy chì) Thiên Long E-06

BV5-TLGOME006

Bút xóa nước Thiên Long CP 02

BV7-TLXOACP02

Xóa kéo Plus Whiper V

BV7-PLUSWHIPE

Xóa kéo mini Plus WH 505

BV7-PLUS505WH

Bút bi Thiên Long TL61 - Xanh

BV1-BITL61XAN

Bút bi Thiên Long TL61 - Đỏ

BV1-BITL061DO

Bút bi Thiên Long TL61 - Đen

BV1-BITL61DEN

Bút đế cắm Thiên Long PH-02 - Xanh

BV1-TLPH02XAN

Bút đế cắm Thiên Long PH-02 - Đen

BV1-TLPH02DEN

Bút đế cắm Thiên Long FO-PH01 - Đen

BV1-TLFOPH01D

Bút chì gỗ 5B Thiên Long GP-09

VPH-CHIGOTL5B

Bút chì bấm Pentel A255T

BV5-PENTA255T

Chuốt bút chì Thiên Long S-01

BV5-TLCHUOT01

Chuốt bút chì Thiên Long S-04

BV5-TLCHUOT04

Ruột chì G-Star 2B 0.5mm

BV6-GSTAR05MM

Bút bi nước Uniball 150 Eye Micro - Xanh dương chính hãng

BV8-UNIEY15XD

Bút bi nước Uniball 150 Eye Micro - Đen chính hãng

BV8-UNIEY15DE

Bút bi nước Uniball 150 Eye Micro - Đỏ chính hãng

BV8-UNIEY15DO

Bút chì gỗ 2B Staedtler 134

BV5-STAEDT134

Bút bi nước Uniball 150 - Xanh dương

BV8-UNITQXANH

Bút bi nước Uniball 150 - Đen

BV8-UNITQ15DE

Bút bi nước Uniball 150 - Đỏ

BV8-UNITQ15DO

Ruột chì Steadler 0.5mm

BV6-STEADLER5

Bút bi Thiên Long FO-03 (Xanh)

BV1-BITLFO3XA

Bút bi Thiên Long FO-03 (Đỏ)

BV1-BITLFO3DO

Bút bi Thiên Long FO-03 (Đen)

BV1-BITLFO3DE

Bút Gel bấm Thiên Long Gel-029 (Xanh)

BV2-GETL029XA

Bút Gel bấm Thiên Long Gel-029 (Đỏ)

BV2-GETL029DO

Bút Gel bấm Thiên Long Gel-029 (Đen)

BV2-GETL029DE

Bút chì bấm Staedler 0.5 777

BV5-STEA05777

Bút chì bấm AMPH4301

BV5-BAMPH4301

Ruột xóa kéo Plus Whiper V

BV9-PLUS505WR

Chuốt bút chì Maped hình tim

BV5-MACHUOTIM

 

Nhóm hàng BÌA HỒ SƠ

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

 

Bìa lá Thiên Long A4 FO-CH01 0.13mm - Trắng

BI1-TLCH01TRA

Bìa lá Thiên Long A4 FO-CH03 0.15mm - Trắng

BI1-TLCH03TRA

Bìa lá Plus A4 0.2mm - Trắng

BI1-PLUSA4TRD

Bìa lá Thiên Long F4 FO-CH02 1.15mm - Trắng

BI1-TLCH02TRA

Bìa 20 lá Thiên Long A4 FO-DB01 - Xanh

BI1-TLFODB01B

Bìa 40 lá Thiên Long A4 FO-DB02 - Xanh

BI1-TLFODB02B

Bìa 60 lá Thiên Long A4 FO-DB03 - Xanh

BI1-TLFODB03B

Bìa 80 lá Thiên Long A4 FO-DB04 - Xanh

BI1-TLFODB04B

Bìa còng Thiên Long A4 5 phân 1 mặt si LAF01 (ngưng sx)

BI2-A4TL015CM

Bìa còng Thiên Long A4 5 phân 2 mặt si LAF05 (ngưng SX)

BI2-A4TL027CM

Bìa còng Thiên Long F4 5 phân 1 mặt si LAF03 (ngưng SX)

BI2-F4TL035CM

Bìa còng Thiên Long F4 5 phân 2 mặt si LAF07 (ngưng SX)

BI2-F4TL047CM

Bìa còng Thiên Long A4 7 phân 1 mặt si LAF02

BI2-A4TL055CM

Bìa còng Thiên Long A4 7 phân 2 mặt si LAF06

BI2-A4TL067CM

Bìa còng Thiên Long F4 7 phân 1 mặt si LAF04

BI2-F4TL075CM

Bìa còng Thiên Long F4 7 phân 2 mặt si LAF08

BI2-F4TL087CM

Bìa kiếng A4 dày 1.5mm

GI5-A4KIENG15

Bìa kiếng A4 dày 1.2 mm

GI5-A4KIENG12

Bìa phân trang nhựa Trà My 10 màu

BI6-NHUA10MAU

Bìa phân trang nhựa Trà My 12 số

BI6-NHUA12SOM

Bìa phân trang nhựa Trà My 31 số

BI6-NHUA31SOT

Bìa phân trang giấy PGrand 10 số màu

BI6-GIAY10SOM

Bìa phân trang nhựa Trà My 24 chữ cái

BI6-NHUA24CHU

Bìa acco nhựa A4 Thiên Long FO PPFFA4 - Xanh dương

BI4-TLACCA4XD

Bao thư trắng 12cm x 18cm

BI8-TRA12X18K

Bao thư trắng 12cm x 22cm

BI8-TRA12X22K

Bao thư trắng A5 18x24cm (100 cái/xấp)

BI8-TRANGA518

Bao thư vàng A5 18x24cm (100 cái/xấp)

BI8-VANGA518C

Bao thư sọc 11cm x 17cm (100 cái/xấp)

BI8-SOC11X17C

Bao thư trắng A4 25cm x 35cm ĐL100 (100 cái/xấp)

BI8-TRANGA421

Bao thư vàng A4 25x35cm (100 cái/xấp)

BI8-VANGA421C

Bìa acco giấy có kẹp A4 Plus 78-035 - Xanh dương nhạt

BI4-PLUSACCOD

Bìa acco giấy có kẹp A4 Plus 78-036 - Xanh lá

BI4-PLUSACCOL

Bìa acco giấy có kẹp A4 Plus 78-037 - Vàng

BI4-PLUSACCOV

Bìa lá Plus F4 0.15mm - Trắng

BI1-PLUSF4TRA

Bìa lá Plus F4 0.2mm - Xanh dương

BI1-PLUSF4XAD

Bìa lá Plus F4 0.2mm - Xanh lá

BI1-PLUSF4XAL

Bìa lá Plus F4 0.2mm - Vàng

BI1-PLUSF4VAN

Bìa lá Plus F4 0.2mm - Hồng

BI1-PLUSF4HON

Bìa lỗ A4 400gr (100 cái/ xấp)

BI1-BIALO400G

Bìa lỗ A4 460gr (100 cái/ xấp)

BI1-BIALO460G

Bìa lỗ A4 Thiên Long FO-CS01 có viền màu

BI1-TLBIALO01

Bìa lỗ A4 Plus 0.07mm (10 cái/xấp)

BI1-PLUBILO07

Bìa còng Ageless (ABBA) A4 5 phân 2 mặt si

BI2-A4AGE5CM2

Bìa còng Ageless (ABBA) A4 7 phân 2 mặt si

BI2-A4AGE7CM2

Bìa còng Ageless (ABBA) F4 5 phân 2 mặt si

BI2-F4AGE5CM2

Bìa còng Ageless (ABBA) F4 7 phân 2 mặt si

BI2-F4AGE7CM2

Bìa còng Thiên Long A4 9 phân 1 mặt si FO-FO LAF09

BI2-A4TL099CM

Bìa còng Thiên Long F4 9 phân 1 mặt si FO-FO LAF10

BI2-F4TL109CM

Bìa còng KingJim A4 5 phân (Xanh dương)

BI2-A4KING5XD

Bìa còng KingJim A4 7 phân - Xanh dương

BI2-A4KING7XD

Bìa còng bật KingJim - 2697 - A4 9P (xanh dương)

BI2-A4KING9CM

Bìa còng ống SD Kingjim - 1470GSV - A4S - 10cm (xanh dương)

BI2-A4KING10P

Bìa nhẫn Thiên Long A4 25mm FO-ORB01 - Xanh nhạt (ngưng sx)

BI3-TLORB01XB

Bìa nhẫn Thiên Long A4 35mm FO-ORB03 - Xanh nhạt

BI3-TLORB03XB

Bìa hộp simili Trà My 7cm

BI3-TRAMY07CM

Bìa acco giấy có kẹp A4 Plus 78-039 - Xám

BI4-PLUSACCOX

Bìa kẹp Thiên Long A4 FO-CF01 - Xanh dương

BI4-TLFO01XAD

Bìa cây chốt gáy Magnolia Q324

BI4-BIACAY324

Bìa nút Thiên Long A4 FO-CBF02

BI5-TLFOCBF02

Bìa nút Thiên Long A4 FO-CBF05

BI5-TLFOCBF05

Bìa nút Thiên Long F4 FO-CBF03

BI5-TLFOCBF03

Bìa nút Thiên Long F4 FO-CBF04

BI5-TLFOCBF04

Bìa nút My Clear A4

BI5-MYCLEARA4

Bìa nút My Clear F4

BI5-MYCLEARF4

Bìa nút My Clear A5

BI5-MYCLEARA5

Bìa phân trang giấy PGrand 12 số màu

BI6-GIAY12SOM

Bìa trình ký mica Xukiva

BI7-XUKIVAA04

Bìa giấy 3 dây 7cm (Loại tốt)

BI7-G3DAY07CM

Bìa giấy 3 dây 10cm (Loại tốt)

BI7-G3DAY10CM

Bìa giấy cột 3 dây 15cm (Loại tốt)

BI5-BIACOT15F

Bìa giấy 3 dây 20cm (Loại tốt)

BI7-G3DAY20CM

Bìa trình ký đơn simili A4

BI7-KYDONSIA4

Bìa trình ký đơn simili F4

BI7-KYDONSIF4

Bìa trình ký đôi simili A4

BI7-KYDOISIA4

Bao thư trắng 12cm x 18cm có keo

BI8-TRA12X18C

Bao thư trắng 12cm x 22cm có keo

BI8-TRA12X22C

Bìa hộp simili 15F

BI3-BIAHOPD15

Bìa da 100 lá A4 gáy vuông

BI1-BIADA100A

Bìa hộp simili 10F

BI3-BIAHOPD10

Bìa lỗ A4 500gr (100 cái/ xấp)

BI1-BIALO500G

Bìa hộp Simili 20F

BI3-BIAHOPD20

Bìa hộp Simili 7F

BI3-BIAHOPD07

Bìa hộp Simili 5F

BI3-BIAHOPD05

Bìa nhựa 2 kẹp A4 Long Dinh

BI4-LDBKEP2A4

Bìa nhựa 1 kẹp A4  Long Dinh

BI4-LDBKEP1A4

Bìa nhựa 1 kẹp lò xo A4  Long Dinh

BI4-LDXKEP1A4

Bìa nhựa 2 kẹp lò xo A4 Long Dinh

BI4-LDXKEP2A4

Accord nhựa Unicorn (Hộp 50 bộ)

DC1-ACCONHUAU

Accord sắt SDI (Hộp 50 bộ)

DC1-ACOSATSDI

Accord nhựa G-Star (Hộp 50 bộ)

DC1-ACCONHUAG

Bìa trình ký đôi simili F4

BI7-KYDOISIF4

Bìa giấy 3 dây 7cm (Loại thường)

BI7-3DAY07PL2

Bìa giấy 3 dây 10cm (Loại thường)

BI7-3DAY10PL2

Bìa giấy 3 dây 15cm (Loại thường)

BI7-3DAY15PL2

Bìa giấy 3 dây 20cm (Loại thường)

BI7-3DAY20PL2

Bao thư trắng A4 25x35cm ĐL 80gsm (100 cái/xấp)

BI8-TRAA42535

Bìa Cây gáy trong nhỏ (10C/xấp)

BI9-BCAGAYTRN

Bìa lá Double A A4 0.18mm - Trắng

BI1-DOUBA4TRA

Bìa lá Thiên Long F4 FO-CH04 0.18mm - Trắng

BI1-TLCH04TRA

Bìa kiếng A3 dày 1.2 mm

GI5-A3KIENG12

Bìa kiếng A3 dày 1.5 mm

GI5-A3KIENG15

Bìa lá Plus F4 dày 0.2mm - Trắng

BI1-PLUSF4TRD

Bìa lá Plus A4 0.15mm - Trắng

BI1-PLUSA4TRA

Bìa lỗ A4 Plus 0.05mm (10 cái/ xấp)

BI1-PLUBILO05

Bìa nút Thái F4 Pencom VC-CB360

BI5-PENCOMF04

Bìa còng KingJim A4 7 phân - Xanh lá

BI2-A4KING7XL

Bìa còng KingJim F4 7 phân (Xanh dương)

BI2-F4KING7XD

Bìa còng ống SD - 1473GSV - A4S - 3cm

BI2-A4KI3PONG

Bìa còng ống SD Kingjim A4S -5cm-1475GSV (Xanh dương)

BI2-A4KI5PONG

Bìa còng ống KingJim SD - 1478GSV - A4S - 8cm

BI2-A4KI8PONG

Bìa còng KOKUYO A4 5P (Xanh dương)

BI2-A4KO5CMXA

Bìa còng KOKUYO A4 7P (Xanh dương)

BI2-A4KO7CMXA

Bìa còng KOKUYO A4 7P (Đỏ)

BI2-A4KO7CMDO

Bìa còng KOKUYO F4 7P (Vàng)

BI2-F4KO7CMVA

Bìa còng nhẫn 3,5F - đủ màu

BI3-NHAN3P5XA

Bìa trình ký nhựa trong A4

BI7-NHUATROA4

Bìa nhựa ép plastic 100g/m2 A4

BI1-EPLAA4100

 

Nhóm hàng SỔ - TẬP – CHỨNG TỪ

 

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Sổ caro 21 x 33cm - 244 trang

SO1-244T21X33

Sổ caro 21 x 33cm - 344 trang

SO1-344T21X33

Sổ caro 21 x 33cm - 136 trang

SO1-136T21X33

Sổ caro 25 x 33cm - 340 trang

SO1-340T25X33

Sổ caro 25 x 33cm - 224 trang

SO1-224T25X33

Sổ caro 25 x 33cm - 136 trang

SO1-136T25X33

Sổ caro 30 x 40cm - 200 trang

SO1-200T30X40

Sổ caro 30 x 40cm - 128 trang

SO1-128T30X40

Sổ da Gracious CK10 A4 dày 21 x 30cm

SO2-SODACK10D

Sổ da Gracious CK1 6.5 x 10.5cm

SO2-SODACK165

Sổ da Gracious CK2 8 x 13cm

SO2-SODACK280

Sổ da Gracious CK3 9.5 x 15cm

SO2-SODACK395

Sổ da Gracious CK4 10.5 x 15cm

SO2-SODACK410

Sổ da Gracious CK6 dày 13 x 20cm

SO2-SODACK6DA

Sổ da Gracious CK7 dày 16 x 21cm

SO2-SODACK7DA

Sổ da Gracious CK8 dày 16 x 24cm

SO2-SODACK8DA

Sổ da Gracious CK9 18 x 26.5cm

SO2-SODACK918

Sổ lò xo PGrand A4 - 100 tờ

SO1-A4LOXO100

Sổ lò xo PGrand A4 - 50 tờ

SO1-A4LOXOP50

Sổ lò xo PGrand A5 - 100 tờ

SO1-A5LOXO100

Sổ lò xo PGrand A5 - 50 tờ

SO1-A5LOXO50T

Sổ lò xo PGrand A6 - 100 tờ

SO1-A6LOXO100

Sổ lò xo PGrand A7 - 100 tờ

SO1-A7LOXO100

Sổ lò xo PGrand B5 - 100 tờ

SO1-B5LOXO100

Sổ lò xo PGrand B5 -50 tờ

SO1-B5LOXOP50

Phiếu thu 1 liên 13x19cm

SO3-THU1L13CM

Phiếu thu 2 liên 13 x19cm

SO3-THU2L13CM

Phiếu chi 1 liên 13 x 19cm

SO3-CHI1L13CM

Phiếu chi 2 liên 13 x 19cm

SO3-CHI2L13CM

Sổ da Gracious CK6 13 x 20cm

SO2-SODACK613

Sổ da Gracious CK7 16 x 21cm

SO2-SODACK716

Sổ da Gracious CK8 16 x 24cm

SO2-SODACK816

Sổ da Gracious CK9 dày 18 x 26.5cm

SO2-SODACK9DA

Sổ da Gracious CK10 A4 21 x 30cm

SO2-SODACK10A

Sổ da danh thiếp 120 lá

SO2-SOCARD120

Sổ da danh thiếp 160 lá

SO2-SOCARD160

Sổ da danh thiếp 240 lá

SO2-SOCARD240

Sổ da danh thiếp 320 lá

SO2-SOCARD320

Sổ da danh thiếp 500 lá

SO2-SOCARD500

Phiếu chi 3 liên 13 x 19cm

SO3-CHI3L13CM

Phiếu thu 3 liên 13 x 19cm

SO3-THU3L13CM

Hóa đơn bán lẻ 1 liên 13 x 19cm

SO3-HD1L13C80

Hóa đơn bán lẻ 2 liên 13 x 19cm

SO3-HD2L13C50

Hóa đơn bán lẻ 3 liên 13 x 19cm

SO3-HD3L13C50

Phiếu nhập kho 1 liên 13 x 19cm

SO4-NK1L13C80

Phiếu nhập kho 2 liên 13 x 19cm

SO4-NK2L13C50

Phiếu nhập kho 3 liên 13 x 19cm

SO4-NK3L13C50

Phiếu nhập kho 2 liên 16 x 20cm

SO4-NK2L16C50

Phiếu nhập kho 3 liên 16 x 20cm

SO4-NK3L16C50

Phiếu nhập kho 3 liên 20 x 25cm

SO4-NK3L20C50

Phiếu xuất kho 1 liên 13 x 19cm

SO4-XK1L13C80

Phiếu xuất kho 2 liên 13 x 19cm

SO4-XK2L13C50

Phiếu xuất kho 3 liên 13 x 19cm

SO4-XK3L13C50

Phiếu xuất kho 3 liên 16 x 20cm

SO4-XK3L16C50

Phiếu xuất kho 3 liên 20 x 25cm

SO4-XK3L20C50

Biên nhận 1 liên 10 x 14.5cm

SO5-BIENNHAN1

Giấy giới thiệu 1 liên giấy trắng 13 x 19cm - 50 tờ

SO5-GTHIEU1LT

Tập T-Book 200 trang loại tốt

SO1-TAPTBO200

Tập T-Book 96 trang loại tốt

SO1-TAPTBO96T

Tập khổ lớn Gidosa 100 trang

SO1-TAPGID100

Tập khổ lớn Gidosa 200 trang

SO1-TAPGID200

 

Nhóm hàng KẸP - BẤM - GHIM

 

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Kẹp bướm SL Echo 15mm

KE1-SLECHO15M

Kẹp bướm SL Echo 19mm

KE1-SLECHO19M

Kẹp bướm SL Echo 25mm

KE1-SLECHO25M

Kẹp bướm SL Echo 32mm

KE1-SLECHO32M

Kẹp bướm SL Echo 41mm

KE1-SLECHO41M

Kẹp bướm SL Echo 51mm

KE1-SLECHO51M

Kim bấm số 10 SDI 1200

KE3-KIMSDIS10

Kim bấm số 3 SDI 1204

KE3-KIMSDISO3

Kim bấm KW Trio 23/08

KE3-KIMTRIO08

Kim bấm KW Trio 23/10

KE3-KIMTRIO10

Bấm kim số 10 SDI 1104

KE2-SDI101104

Bấm kim số 3 Eagle 206A

KE2-EAGLE206A

Bấm kim lớn KW-Trio 50SA

KE2-TRIO50SA2

Bấm kim lớn KW-Trio 50LA

KE2-TRIO50LA2

Gỡ kim Eagle

KE3-GKIMEAGLE

Bấm 2 lỗ KW-Trio 912

KE2-TRIO2L912

Bấm 2 lỗ KW Trio 978 (30 tờ) CH

KE2-TRIO2L978

Bấm 2 lỗ KW Trio 9670 (70 tờ)

KE2-TRIO2L967

Kẹp giấy tam giác C62

KE1-TAGIACC62

Bấm kim số 10 Plus ST-010E ST-P01

KE2-PLUSSTP01

Bấm kim lớn KW-Trio 50SA - Chính hãng

KE2-TRIO50SA1

Bấm kim lớn KW-Trio 50LA - Chính hãng

KE2-TRIO50LA1

Bấm 2 lỗ KW Trio 952 (150 tờ) - Chính hãng

KE2-TRIO2L952

Kim bấm số 10 Plus 30-112 STS-P1

KE3-KIMPLUS10

Đinh ghim nhựa bảng nhung

KE3-DINHBNHUA

Nam châm bảng từ 2cm (12 cái/ vỉ)

KE3-NCHABTU20

Nam châm bảng từ 3cm (8 cái/ vỉ)

KE3-NCHABTU30

Bấm kim số 10 MAX HD

BK2-MAXHDSO10

Kim bấm KW-Trio 23/23 (chính hãng)

KE3-KIMTR23CH

Kim bấm KW-Trio 23/20 (chính hãng)

KE3-KIMTR20CH

Kim bấm KW-Trio 23/23 loại thường

KE3-KIMTRIO23

Bấm kim số 3 KW-Trio (chính hãng)

KE2-TRIOKW3CH

Gỡ kim UNC

KE3-UNCGOKIM1

Bấm kim số 3 Eagle 206

KE2-EAGLE3206

Kim bấm số 3 HD MAX

KE3-KIMMAXSO3

Kim bấm số 3 Plus

KE3-KIMPLUS03

Bấm 2 lỗ Eagle 837

KE2-LOEAGL837

Bấm 2 lỗ Hand P957

KE2-LOHANP957

Bấm 2 lỗ KW-Trio 9330

KE2-KTRIO9330

Đinh ghim bảng Comix (35 cái/hộp)

KE3-DINHCOMIX

 

Nhóm hàng BĂNG KEO

 

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Băng keo 2 mặt 1.2 cm - 9 yard

BK1-2MAT12M9Y

Băng keo 2 mặt 2.4 cm - 9 yard

BK1-2MAT24M9Y

Băng keo 2 mặt 4.8 cm - 9 yard

BK1-2MAT48M9Y

Băng keo giấy 1.2cm - 21 yard

BK1-GIAY12C22

Băng keo giấy 2.4cm - 21 yard

BK1-GIAY24C22

Băng keo giấy 3.6cm - 21 yard

BK1-GIAY36C22

Băng keo giấy 4.8cm - 21 yard

BK1-GIAY48C22

Băng keo trong 1.2cm - 100 yard

BK2-TRONG12MM

Băng keo trong 2.4cm - 100 yard

BK2-TRONG24MM

Băng keo trong 4.8cm - 100 yard

BK2-TRONG48MM

Băng keo đục 6cm - 100 yard

BK2-DUC60C100

Băng keo simili 3.6 cm - 8 yard - Xanh dương

BK3-SI36CMXAD

Băng keo simili 3.6 cm - 8 yard - Xanh lá

BK3-SI36CMXAL

Băng keo simili 3.6 cm  - 8 yard - đỏ

BK3-SI036CMDO

Băng keo simili 4.8 cm - 8 yard - Xanh dương

BK3-SI48CMXAD

Băng keo simili 4.8 cm - 8 yard - Xanh lá

BK3-SI48CMXAL

Băng keo simili 4.8 cm - 8 yard - Vàng

BK3-SI48CMVAN

Băng keo simili 4.8 cm - 8 yard - Đỏ

BK3-SI048CMDO

Băng keo xốp 2 mặt 2.4cm - 6 mét

BK1-XOP24CM9Y

Băng keo xốp 2 mặt 4.8cm - 9 yard

BK1-XOP48CM9Y

Băng keo văn phòng 1.8cm - 17 yard

BK2-VP18CM17Y

Băng keo simili 3.6 cm - 8 yard - Vàng

BK3-SI36CMVAN

Băng keo điện 1.8cm - 10 yard

BK3-DIEN18C10

Băng keo dán tiền 3M-Scotch 1.9cm

BK3-DANTIEN3M

Cắt keo cầm tay nhựa 5F

BK4-TAYNHUA5F

Cắt keo cầm tay sắt 5F

BK4-TAYSAT5FS

Cắt keo cầm tay sắt 6F

BK4-TAYSAT6FS

Cắt keo cầm tay sắt 7F

BK4-TAYSAT7FS

Cắt keo cầm tay nhựa 8F

BK4-TAYNHUA8F

Cắt keo để bàn Sunny 2001

BK4-SUNNY2001

Máy bấm giá MoTex MX-5500 New có nắp

BK4-MOTEMXNAP

Máy bấm giá MoTex MX-5500 New không nắp

BK4-MOTEX0NAP

 

Nhóm hàng DỤNG CỤ VĂN PHÒNG

 

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Thước thẳng Thiên Long 20cm SR-02

DC9-TL20CMSR2

Thước thẳng Thiên Long 30cm SR-03

DC9-TL30CMSR3

Pin Panasonic AA

DC4-PANASONAA

Pin Panasonic AAA

DC4-PANASOAAA

Pin Maxell AA

DC4-MAXELLAA1

Pin Maxell AAA

DC4-MAXELLAAA

Lưỡi dao lớn SDI 1404C 18mm

DC1-LDAOSDI18

Bàn cắt giấy gỗ A3

DC1-CGIAYGOA3

Đĩa CD Maxell

DC4-CDMAXEL01

Đĩa DVD Maxell

DC4-DVDMAXELL

Máy tính Casio AX-12B

DC2-CASIAX12B

Máy tính Casio DF-120BM 

DC2-CASIDF120

Máy tính Casio GX-14S

DC2-CASIGX14S

Máy tính Casio HL-122TV

DC2-CASHL122L

Máy tính Casio JS-120L

DC2-CASJS120L

Máy tính Casio JS-40TS

DC2-CASJS40TS

Máy tính Casio MJ-120D

DC2-CASMJ120D

Máy tính Casio MX-120B

DC2-CASMX120B

Bảng mica trắng 120x160cm

DC7-TR120X160

Kéo đồi mồi S120

DC1-KEODMS120

Kéo văn phòng S100 21cm

DC1-KEOS10021

Kéo văn phòng S180 18cm

DC1-KEOS18018

Kéo bông hồng

DC1-KEOBOHONG

Dao rọc giấy lớn TQ

DC1-DGIAYTQLO

Dao rọc giấy SDI 0404 - Loại nhỏ

DC1-DAOSDINHO

Dao rọc giấy SDI 0423 18mm - Loại lớn

DC1-DAOSDILON

Lưỡi dao nhỏ SDI 1403C 9mm

DC1-LDAOSDI9M

Bàn cắt giấy mica A3

DC1-BANMICAA3

Bàn cắt giấy mica A4

DC1-BANMICAA4

Máy tính Casio M-28

DC2-CASIOM028

Mực dấu Horse chính hãng - Xanh

DC3-MUCHORSEX

Mực Dấu Shiny S63 - Xanh

DC3-MUCSHINYX

Mực dấu Shiny S62 - Đỏ

DC3-MUCSHINYD

Pin đại Con Ó vàng

DC4-CONODAIVA

Pin tiểu Con Ó

DC4-CONOTIEU1

Pin 9V Golite

DC4-PINGOLD9V

Đĩa CD Maxell - Hộp tròn 10 cái - TỐT

DC4-CDMAXEL10

Đĩa DVD Maxell - Hộp tròn 10 cái - TỐT

DC4-DVDMAXE10

Kệ mica trượt 3 tầng Xukiva 180-3

DC5-XUKI3T180

Kệ mica trượt 1 tầng Xukiva 169-1

DC5-XUKI1T169

Kệ mica trượt 2 tầng Xukiva 169-2

DC5-XUKI2T169

Kệ mica trượt 3 tầng Xukiva 169-3

DC5-XUKI3T169

Kệ nhựa trụ 2 tầng Xukiva 182-2

DC5-XUKI2T182

Kệ nhựa trụ 3 tầng Xukiva 182-3

DC5-XUKI3T182

Kệ rổ xéo nhựa 1 ngăn

DC5-ROXEO1NGA

Kệ rổ xéo nhựa 3 ngăn

DC5-ROXEO3NGA

Hộp đựng Name card Xukiva

DC5-HOPCARDXU

Hộp đựng bút Xukiva 6 ngăn No.168

DC5-HOPBUT168

Hộp đựng bút Xukiva 7 ngăn No.184 (cắt keo mini)

DC5-HOPBUT184

Hộp đựng bút Xukiva 7 ngăn xoay No.172

DC5-HOPBUT172

Hộp đựng bút Xukiva 7 ngăn xoay No.174

DC5-HOPBUT174

Hộp đựng bút Xukiva 5 ngăn xoay No.179

DC5-HOPBUT179

Lau bảng Bến Nghé

DC7-LAUBANGBN

Hồ dán Thiên Long G-08 30ml

DC8-TLNUOC30M

Hồ nước Quốc Toàn

DC8-NUOCQTOAN

Hồ khô vàng Hàn Quốc 8g

DC8-KHOHQUOC8

Keo dán 502 5g

DC8-KEO50205G

Súng bắn keo nhỏ

DC8-SUNGKEONH

Sáp đếm tiền nhiều màu

DC8-SAPDTIENM

Thước thẳng dẻo Win 30cm

DC9-WINDEO030

Thước cuộn sắt G-Star 3m

DC9-CUONSAT3M

Thước cuộn sắt G-Star 5m

DC9-CUONSAT5M

Thước cuộn sắt G-Star 7m

DC9-CUONSAT7M

Bàn cắt giấy DSB TM-20

CAT-DSBTM0020

Bàn cắt giấy DSB DC-10

CAT-DSBDC0010

Bàn cắt giấy DSB DC-20

CAT-DSBDC0020

Bàn cắt giấy DSB TM-10

CAT-DSBTM0010

Bàn cắt giấy Bosser BPS-04 A4

CAT-DSBBPS4A4

Bàn cắt giấy Bosser BPS-02 A3

CAT-DSBBPS3A3

Bao nylon bóp miệng Zipper 8x12cm

DC1-ZIPPER812

Bao nylon bóp miệng Zipper 5x7cm

DC1-ZIPPER5X8

Bao nylon trắng dẻo 30x40cm

DC1-NILO30X40

Bao nylon trắng dẻo 25x35cm

DC1-NILO25X35

Bao nylon trắng dẻo 20x30cm

DC1-NILO20X30

Bao nylon trắng dẻo 15x23cm

DC1-NILO15X23

Bao nylon bóp miệng Zipper 12x17cm

DC1-ZIPE12X17

Bao nylon bóp miệng Zipper 9x14cm

DC1-ZIPER9x14

Dây thun xuất khẩu loại lớn 0.5kg

DC9-THUNLONXK

Dây thun xuất khẩu loại nhỏ 0.5kg

DC9-THUNNHOXK

Phấn viết bảng MIC trắng (10 viên)

DC9-MICPHAN10

Máy tính Casio JW-120MS

DC2-CASJW120M

Máy tính Casio FX570ES PLUS (Chính hãng)

DC2-CAFX570ES

Dao rọc giấy lớn trong Xukiva

DC1-DAOTRLOXU

Dấu lật tự động S852 (Dấu tên)

DC10-DALMS852

Dấu chìm SF6685 (70x55mm)

DC10-DASF6685

Dấu tròn lật tự động R524

DC10-DATRR524

Dấu lật tự động S855 (69x24mm)

DC10-DALMS855

Hồ nước Win GL-01 30ml

DC8-NUOCWIN30

Hồ nước Queen 30ml

DC8-NUOCQUEEN

Hồ khô Thiên Long G-014 8g

DC8-KHOTLG014

Lau bảng Xukiva

DC7-LAUBANGXU

Thước nhựa dẻo Win 20cm

DC9-WINDEO020

Thước dây bản nhỏ 1,5m

DC9-DAYBANNHO

Thước dây bản lớn 1,5m

DC9-DAYBANGTO

Dao rọc giấy SDI 0411 - Loại nhỏ

DC1-DAOSD0411

Kéo văn phòng lớn K19

DC1-KEOLONK19

Kéo văn phòng lớn K20

DC1-KEOLONK20

Bàn cắt giấy gỗ A4

DC1-CGIAYGOA4

Hộp đựng bút Xukiva 13 ngăn xoay No.176

DC5-HOPBUT176

Hộp đựng bút Xukiva 4 ngăn No.183

DC5-HOPBUT183

Hộp đựng bút Xukiva 5 ngăn No.192

DC5-HOPBUT192

Hộp đựng bút Xukiva 7 ngăn No.198

DC5-HOPBUT198

Hộp đựng bút Xukiva 9 ngăn xoay No.201

DC5-HOPBUT201

Hộp đựng bút Xukiva 5 ngăn No.202

DC5-HOPBUT202

Hộp đựng bút Xukiva 5 ngăn No.203

DC5-HOPBUT203

 Hộp đựng bút Xukiva 4 ngăn No.204

DC5-HOPBUT204

Kệ mica trụ 2 tầng Xukiva 175-2

DC5-XUKI2T175

Kệ mica trụ 3 tầng Xukiva 175-3

DC5-XUKI3T175

Kệ mica trụ 4 tầng Xukiva 175-4

DC5-XUKI4T175

Kệ mica trụ 5 tầng Xukiva 175-5

DC5-XUKI5T175

Kệ rổ xéo nhựa 1 ngăn 10P

DC5-RO1NGA10P

 

Nhóm hàng VỆ SINH VĂN PHÒNG

 

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Bao rác tiểu 44 x 56 cm

VS4-BAORACNHO

Bao rác trung 55 x 65 cm

VS4-BAORACVUA

Bao rác đại 64 x 78cm

VS4-BAORACDAI

Nước hoa xịt phòng Ami 280ml

VS1-XPHONGAMI

Sáp thơm Ami 200g

VS1-SAPTHOAMI

Bình xịt muỗi Raid 600ml hương cam chanh

VS1-RAID600ML

Nước lau sàn Sunlight 4kg

VS2-SANSUNL4K

Nước lau sàn Sunlight 1kg

VS2-SANSUNL1K

Nước tẩy rửa nhà tắm Duck 900ml

VS2-DUCK900ML

Nước rửa chén Sunlight 800ml hương chanh

VS2-SUNL800ML

Xà bông cục Lifebuoy 90g

VS2-LIFEBU90G

Nước rửa tay Lifebuoy 180ml

VS2-LIFEB180M

Giấy vệ sinh Sài Gòn Inno không lõi (18 cuộn/lốc)

VS3-SAIGONCUO

Khăn giấy hộp Pulppy 180 tờ

VS3-HOPPULPPY

Khăn giấy vuông Pulppy 100M

VS3-BICHPU100

Khăn giấy hộp Bless You 180 tờ

VS3-HOPBLES180

Găng tay cao su bảo hộ

VS4-GANGCAOSU

Chổi cỏ cán nhựa

VS4-CHOICONHU

Ky hốt rác cán dài

VS4-KYHOTRACD

Thùng rác nhựa đạp Duy Tân nhỏ

VS4-DUYTANNHO

Nước rửa tay 5 lít Thái Lan

VS2-NUORUATAY

Nước tẩy rửa đa năng Sumo 700ml

VS2-TAYSUMOCH

Nước lau sàn Gift 1 lít

VS2-SANGIFT1L

Nước lau sàn Gift 2 kg

VS2-SANGIFT2K

Nước tẩy bồn cầu Vim 900ml

VS2-TAYVIM900

Khăn giấy vuông An An (100 tờ/bịch)

VS3-VUONGANAN

Bình xịt muỗi Red Foxx 300ml

VS1-REDF300ML

Bình xịt muỗi Red Foxx 600ml

VS1-REDF600ML

Nước lau sàn Gift 4kg

VS2-SANGIFT4K

Nước lau kính Gift 800ml hương sắc biển

VS2-GIFT800SB

Nước rửa chén Gift 800ml

VS2-RCGIF800T

Nước rửa chén Gift 1,5kg

VS2-RCGIF1K5T

Nước rửa chén Gift 4kg

VS2-RCGIF4KGT

Nước tẩy rửa nhà tắm Gift 900ml

VS2-GITAY900M

Nước tẩy rửa nhà tắm Gift đậm đặc 900ml

VS2-GITAY900D

Viên tẩy bồn cầu Gift (2x55g)

VS2-VIENTAY2V

Viên tẩy bồn cầu Gift (4x55g)

VS2-VIENTAY4V

 

Danh mục văn phòng phẩm của Vmax luôn đảm bảo:

 - Sản phẩm chất lượng
 - Chủng loại đa dạng
 - Thương hiệu uy tín
 - Xuất sứ rõ ràng
 - Mức giá hấp dẫn

Danh mục văn phòng phẩm của Vmax sẽ được cập nhật thường xuyên để luôn đảm bảo mức giá và số lượng văn phòng phẩm chính xác và hợp lý nhất.

Quý khách tham khảo các mặt hàng văn phòng phẩm của Vmax tại đây

Hoặc bảng báo giá văn phòng phẩm chi tiết và đầy đủ tại đây

VMAX.VN

Đăng ngày: 10-08-2017
Tags: danh mục văn phòng phẩm báo giá văn phòng phẩm